หวยซอง นกตาทิพย์ งวดวันที่ 16/12/64

2021.12.08 07:20 Maruay88 หวยซอง นกตาทิพย์ งวดวันที่ 16/12/64

หวยซอง นกตาทิพย์ งวดวันที่ 16/12/64 เพื่อนๆ คนไหนที่ติดตาม และรอคอย หวยนกตาทิพย์ 16/12/64 แนวทางหวยรัฐบาลแจกฟรี “เน้นบน” ห้ามพลาดเด็ดขาด วันนี้ทีมงาน Lotto88 ได้นำเลขเด็ดหวยซองนกตาทิพย์ สุดแม่น เข้าเกือบทุกงวด งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มาอัพเดตให้ได้ชม ฉบับใหม่ล่าสุดกันแล้วที่นี่ ซึ่งจะมีเลขอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ
เลขนกตาทิพย์งวดนี้ 16/12/64 มีดังนี้ เลขวิ่งเน้นบน
เด่น : 5
ชุดเลข 2 ตัว เน้นบน ได้แก่
05 – 50
45 – 54
65 – 56
85 – 58

หวยซอง นกตาทิพย์ งวดวันที่ 16/12/64
submitted by Maruay88 to lotto88 [link] [comments]


2021.12.08 07:20 48H1 For Earl Silverman, you are not forgotten

For Earl Silverman, you are not forgotten submitted by 48H1 to dankmemes [link] [comments]


2021.12.08 07:20 kailuke Árbol y arbolito chiquito

submitted by kailuke to wismichu [link] [comments]


2021.12.08 07:20 Gambin06 Buy high sell low.

Buy high sell low. submitted by Gambin06 to ASX_Bets [link] [comments]


2021.12.08 07:20 TrendsWide Slow and erratic reactivation marks the fixed investment

Slow and erratic reactivation marks the fixed investment submitted by TrendsWide to TrendsNewsWorld [link] [comments]


2021.12.08 07:20 swagNextTuber Los Angeles: 34,000 students may be barred from schools over vaccine mandate

Los Angeles: 34,000 students may be barred from schools over vaccine mandate submitted by swagNextTuber to TrendingQuickTVnews [link] [comments]


2021.12.08 07:20 svanapps Bitcoin Adoption Among Far-Right Extremists Leaves Its Mark on the Blockchain

Bitcoin Adoption Among Far-Right Extremists Leaves Its Mark on the Blockchain submitted by svanapps to CryptoToFuture [link] [comments]


2021.12.08 07:20 Goldmike1 [The frozen integrity knight] - Eugeo (from SAO: unleash blading)

[The frozen integrity knight] - Eugeo (from SAO: unleash blading) submitted by Goldmike1 to swordartonline [link] [comments]


2021.12.08 07:20 AceOfFairyTail Which Horror Villains Would The Members Of Class 1-A Dress Up As?

If each of the 1-A members dressed as horror villain which horror villain would each member dress up as?
Izuku Midoriya: .
Katsuki Bakugo: .
Shoto Todoroki: .
Eijiro Kirishima: .
Fumekage Tokoyami: .
Denki Kaminari: .
Mashirao Ojiro: .
Tenya Iida: .
Hanta Sero: .
Rikido Sato: .
Mezo Shoji: .
Yuga Aoyama: .
Koji Koda: .
Minoru Mineta: .
Ochaco Uraraka: .
Mina Ashido: .
Momo Yaoyorozu: .
Tsuyu Asui: .
Kyoka Jiro: .
Toru Hagakure: .
submitted by AceOfFairyTail to BokuNoHeroAcademia [link] [comments]


2021.12.08 07:20 TrendsWide Where to buy Roku stock (NASDAQ:ROKU) following today’s surge

Where to buy Roku stock (NASDAQ:ROKU) following today’s surge submitted by TrendsWide to TrendsNewsWorld [link] [comments]


2021.12.08 07:20 swagNextTuber Biden's Supreme Court panel votes to take 'no position' on court-packing

Biden's Supreme Court panel votes to take 'no position' on court-packing submitted by swagNextTuber to TrendingQuickTVnews [link] [comments]


2021.12.08 07:20 TrendsWide Dad is furious after daughter is given a ‘cruel’ list of ‘rules to live by’ on her first day of work

Dad is furious after daughter is given a ‘cruel’ list of ‘rules to live by’ on her first day of work submitted by TrendsWide to TrendsNewsWorld [link] [comments]


2021.12.08 07:20 godempertrump Be gentle....its my first time...lol man this fight is intense . with the screen shaking and music bumping .my heart was bumping . alas it was not my turn this time . ill get em next time

Be gentle....its my first time...lol man this fight is intense . with the screen shaking and music bumping .my heart was bumping . alas it was not my turn this time . ill get em next time submitted by godempertrump to slaythespire [link] [comments]


2021.12.08 07:20 Maduranga98 When i found that theme in theme app same theme look difference why is that?

When i found that theme in theme app same theme look difference why is that? submitted by Maduranga98 to miui [link] [comments]


2021.12.08 07:20 TrendsWide “Vladimir Poutine never mourned neither the Soviet Union nor the Ukraine”

“Vladimir Poutine never mourned neither the Soviet Union nor the Ukraine” submitted by TrendsWide to TrendsNewsWorld [link] [comments]


2021.12.08 07:20 UmeChrono Are you a haste or patience player, and why?

Greetings.
A while ago, I noticed that every player in osu, (at least in "circle aiming" one) can be put in roughly one of two "overall playstyle categories":
"Patience player": They mostly have higher acc and consistency than haste players, have more S and SS ranks, have an incredible consistency (imo, because im a "Haste player"), accuracy and ability to fc, yet when it comes to something more difficult, all these pros come to dust, simply because consistency is not enough for them to pass/play a map. Interestingly, most of them have a good finger control and are good at tech. Shortly, "Basic skill players".
"Haste player": They usually have lower acc than "Patience players", but are capable of playing/passing higher star maps, yet sacrificing consistency, accuracy and fcing skills. When it comes to lower lvls, or fcing, their lack of consistency makes them bad at tech and finger control, as well as can make them lose to "Patience players", even tho the rank difference might be significant. This type of players are mostly HR and DT lovers/one tricks, as well as they play maps way above their "rank standarts". In other words, they are "Skill cap players".
Important:

  1. Highest priority was given to clarity and meaning, rather than attempt to NOT insult someone, yet it doesnt mean I'm trying to say someone is bad, because the only wrong way to play the game, is not having fun.
  2. I've chosen such terms as "Patience player" and "Haste player" only because of "Speed player" being already taken.
  3. It is definetly possible for some of you to be a mix of two, so if you feel like you are, please consider, that this is an OVERALL classification and description, of what I have noticed over last year. And since my opinion isn't absolute, nor all of written above is a research, don't forget to add a grain of irrationality.
Feel free to share with your thoughts in comments down below, but please, keep it civil. "If you want your words to reach a person's heart, make it emotional and hot, but if you want your words to reach person's mind, make it dry and informative".
P.S. Would be really nice if you could participate in a poll, so we could see the distribution of these 2( or 3) overall types.
Thanks for reading, may the Ganyu, the grass eater bless your aim.

View Poll
submitted by UmeChrono to osugame [link] [comments]


2021.12.08 07:20 Bagwanman BAG x Polygon Bridge Open NOW

The Blockchain Adventurer’s Guild (BAG) is happy to announce that the Bridge to Polygon is now open.
Send your $BAG and $BGLD over to the Polygon mainnet.
Next week we will launch the liquidity pool Gold Mines.
If you haven’t already made a Guild ID, do it now! It will give you access to many opportunities as the project’s reach increases.
This Is The Way
http://app.thisistheway.finance << Join us here
https://discord.gg/Q2DMAABUQP << Our Discord
submitted by Bagwanman to SatoshiBets [link] [comments]


2021.12.08 07:20 EastAccountant4036 Report: China is now the world's richest country

submitted by EastAccountant4036 to worldnews [link] [comments]


2021.12.08 07:20 j-u-s-t-f-o-r-u Hello New Traders

Use my Referral Code: PHNXCWXT
Or
Link: https://www.binance.me/en/register?ref=PHNXCWXT
And we’ll have a 10-10% split on trading commission so you’ll be saving 10% on your trades. If that’s okay with you. Thanks & Happy Trading. 😊
submitted by j-u-s-t-f-o-r-u to BinanceReferrals [link] [comments]


2021.12.08 07:20 liz_edwards99 I try everyday to quit and then I just can’t do it

I just want to make it 24 hours again. Fuck
submitted by liz_edwards99 to leaves [link] [comments]


2021.12.08 07:20 Superb-Ad7020 Barcodes

Are the Barcodes the same if you order them online or buy them at a physical store??
submitted by Superb-Ad7020 to AEWunrivaled [link] [comments]


2021.12.08 07:20 TrendsWide Economic competition: what is telecommunications and what is not?

Economic competition: what is telecommunications and what is not? submitted by TrendsWide to TrendsNewsWorld [link] [comments]


2021.12.08 07:20 Identity_ranger The "diamond on a string" is a good base structure for one-shots

I've been recently designing my yearly christmas one-shot for my group, and I've found this to be a very good base to design one-shots with. Due to the posting limitations of this sub this is a bit hard to illustrate, but I'll try my best. Apologies to mobile viewers in advance, the formatting is likely to be screwed.

Encounter 2a ->
Start -> Encounter 1-> Encounter 3-> End
Encounter 2b->
If you draw a line between each word, it kind of ends up being a diamond shape with lines on each end, hence "diamond on a string". I think the structure is pretty self-explanatory, but I'll elaborate. When designing one-shots, one of the most important things is how to keep things focused and on track while retaining player agency and getting through things in time. I think this structure manages it pretty well.
  1. You start out at the, well, start. Here is the setup, the character introductions, and the central conflict. Let's take a classic case of "goblins raiding the local farms" as an example. The players are introduced to the goings on and given information,based on which they'll decide the next course of action.
  2. Encounter 1. In this example this would be the players lying in wait to ambush the goblins who're coming to a farm. This would likely turn into a combat encounter. As the goblins see the tide turning, they'll flee back to the woods, with players in possible pursuit.
  3. Encounters 2a and 2b. Here the structure splits into two alternate paths with different encounters based on the players' choice. They can only pick either one: picking one means they won't see the other. In the goblin example this would be the fleeing goblins' tracks splitting in two directions, and the players will have to decide which ones to follow.
  4. Encounter 3. Both encounters 2a and 2b lead to this encounter, which will be the climax. In our example this would be finding the goblins' lair, and a boss fight with their leader.
  5. End. This is the finale, the resolution to the conflict. Likely to be devoid of any danger, this is usually mostly roleplay and plot. In the example we've used the players return to the village having dealt with the goblins, and getting a reward or whatever the DM chooses.
The good thing about this structure (in addition to giving a tight focus) is that you can make it as long as you want. There can be encounter 3a and 3b, 4a and 4b etc., and players can weave through them in any order they like, as long as they're progressing towards the goal. You give the players freedom of choice while not having to account for too many possibilities and outcomes.
Let me know what you think.
submitted by Identity_ranger to DMAcademy [link] [comments]


2021.12.08 07:20 TrendsWide Jamal Khashoggi murder: Saudi says French have arrested the wrong man

Jamal Khashoggi murder: Saudi says French have arrested the wrong man submitted by TrendsWide to TrendsNewsWorld [link] [comments]


2021.12.08 07:20 popeyetotick What to do??

Hey all. I'd like some advice. So basically would like to know if my relationship with my parents is irrepairable. For the record I've never really had a close relationship with my parents. They are quite distant, emotionally unavailable and I feel unwanted by them. I've also struggled and continue to struggle with deppression and anxiety for most of my life. Due to my deppression I've suffered in the past and to a lesser extent now (which is under more control) with anger issues and being easily irritated. Small things would set me off and I'd taken my anger out on my parents over small issues. I have said horrible things and screamed at them. I have also thrown something at a wall, leaving a hole. I've also punched their tv and damaged it resulting in them having to buy a new one. I've thrown a plate of food at a wall because my mom said some thing like 'Don't fucking eating it then when I said the food looked like slop. I've also called my mom a looser as well as saying she's a horrible mother and accused my dad of lying about obtainng his degree. I've said to both of them that they shouldn't have become parents. I've also poured water on my sister's laptop to damage it when we got into a fight which I ended up giving her money to replace it. My parents are not the best parents but I feel like what I did was quite bad. Is there any way I can make amends? I'd like to hear anyone's perspective and opinions on the situation.
submitted by popeyetotick to Advice [link] [comments]


http://carmonkey.ru